ΑΝΑΓΚΑΙΑ COOKIES

Αυτά είναι αναγκαία cookies, τα οποία δεν προυποθέτουν συναίνεση.

__hs_opt_out

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από την επιλογή Πολιτικής Απορρήτου προκειμένου να μην ερωτάσθε κατ’ επανάληψη σχετικά με την αποδοχή cookies, δηλαδή να ερωτάσθε άπαξ.
Αυτο το cookie τοποθετείται μόλις σας παρέχεται η επιλογή απόρριψης των cookies.
Περιέχει την συμβολοσειρά “ναι” ή “όχι”.
Λήγει με την πάροδο 13 μηνών.

__hs_do_not_track

Αυτό το cookie μπορεί να τοποθετηθεί για να αποφευχθεί η αποστολή οποιασδήποτε πληροφορίας από τον κωδικό παρακολούθησης στο HubSpot.
Περιέχει την συμβολοσειρά “ναι”.
Λήγει με την πάροδο 13 μηνών.

__hs_initial_opt_in

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί η μόνιμη εμφάνιση του αναδυόμενου παραθύρου όταν χρησιμοποιείτε την αυστηρή λειτουργία περιήγησης.
Περιέχει την συμβολοσειρά “ναι” και “όχι”.
Λήγει με την πάροδο 7 ημερών.

__hs_cookie_cat_pref

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται προς καταγραφή των κατηγοριών στις οποίες έχετε συναινέσει.
Περιέχει δεδομένα σχετικά με τις κατηγορίες στις οποίες έχετε χορηγήσει συναίνεση.
Λήγει με την πάροδο 13 μηνών.

hs_ab_test

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να προβάλλει με συνέπεια την ίδια εκδοχή της σελίδας Α/Β test που έχετε ήδη δει.
Περιέχει την ταυτότητα της σελίδας Α/Β test και την ταυτότητα της παραλλαγής που επιλέχθηκε από εσάς ως επισκέπτη.
Λήγει με την πάροδο της διαδικτυακής συνεδρίας.

_key

Αυτό το cookie τοποθετείται κατά την επίσκεψη μιας σελίδας που προστατεύεται μέσω της χρήσης κωδικού, προκειμένου οι μελλοντικοί επισκέπτες της σελίδας, όπως εσείς, να μην χρειάζεται να προβούν σε επανασύνδεση από την ίδιο φυλλομετρητή.
Το όνομα κάθε τέτοιου cookie είναι μοναδικό για κάθε σελίδα προστατευόμενη μέσω της χρήσης κωδικού.
Περιέχει μία κωδικοποιημένη εκδοχή του κωδικού ώστε να μην κληθείτε να χορηγήσετε ξανά τον κωδικό σας σε μελλοντική επίσκεψη σας στη σελίδα.
Λήγει με την πάροδο 14 ημερών.

hs-messages-is-open

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να καθορίζει και να αποθηκεύει την πληροφορία που σχετίζεται με το αν το εικονίδιο συνομιλίας είναι ανοιχτό και σε μελλοντικές επισκέψεις.
Τοποθετείται στον φυλλομετρητή σας κάθε φορά που ανοίγει μία νέα συνομιλία και επανατοποθετείται προκειμένου να ξανακλείσει το εικονίδιο μετά από 30 λεπτά αδράνειας.
Αν κλείσετε χειροκίνητα το εικονίδιο συνομιλίας, αυτό το cookie θα εμποδίσει το άνοιγμα της συνομιλίας και σε φορτώσεις επόμενων σελίδων μέσω αυτού του φυλλομετρητή για 30 λεπτά.
Περιέχει μια boolean τιμή True, εάν υπάρχει.
Λήγει με την πάροδο 30 λεπτών.

hs-messages-hide-welcome-message

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί η επανεμφάνιση του μηνύματος καλωσορίσματος του εικονιδίου συνομιλίας για μία ημέρα μετά την απόπεμψη.
Περιέχει μια boolean τιμή True, εάν υπάρχει.
Λήγει με την πάροδο μίας ημέρας.

__hsmem

Αυτό το cookie τοποθετείται όταν συνδέεστε σε μία ιστοσελίδα που φιλοξενείται από το HubSpot.
Περιέχει κωδικοποιημένα δεδομένα που σας ταυτοποιούν ως χρήστη-μέλος, την στιγμή που είστε συνδεδεμένος/η.
Λήγει με την πάροδο ενός χρόνου.

hs-membership-csrf

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται προς επιβεβαίωση ότι το περιεχόμενο της σύνδεσης σας ως μέλος δεν μπορεί να πλαστογραφηθεί.
Περιέχει μία τυχαία συμβολοσειρά γραμμάτων και αριθμών, που χρησιμοποιείται για να επαληθευτεί ότι η σύνδεση σας είναι αυθεντική.
Λήγει με την πάροδο της διαδικτυακής συνεδρίας.

hs_langswitcher_choice

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της προεπιλεγμένης από εσάς γλώσσας, όταν βλέπει σελίδες που είναι διαθέσιμες σε περισσότερες γλώσσες.
Τοποθετείται όταν ο τελικός χρήστης, δηλαδή εσείς, διαλέγει μία γλώσσα από τον επιλογέα γλωσσών και χρησιμοποιείται ως γλωσσική προτίμηση, προκειμένου να τον ανακατευθύνει μελλοντικά σε ιστότοπους που παρέχονται στην γλωσσα που έχει επιλέξει, όταν αυτοί είναι διαθέσιμοι.
Περιέχει μία συμβολοσειρά που οριοθετείται με “:”, με τον ISO639 επιλεχθέντα γλωσσικό κωδικό στα αριστερά και τον ανώτατο ιδιωτικό τομέα στον οποίο αναφέρεται στα δεξιά. Για παράδειγμα, “EN-US:hubspot.com”.
Λήγει με την πάροδο 2 ετών.

__cfduid

Αυτό το cookie τοποθετείται από τον παροχέα CDN του HubSpot, το Cloudflare. Βοηθάει το Cloudflare στην ανίχνευση κακεντρεχών επισκεπτών στον ιστότοπό σας και στην ελαχιστοποίηση αποκλεισμού νόμιμων χρηστών.
Μπορεί να τοποθετηθεί στις συσκευές σας για την ταυτοποίηση ατομικών πελατών πίσω από μία μοιρασμένη διεύθυνση IP και για την εφαρμογή ρυθμίσεων ασφαλείας σε εξατομικευμένη βάση. Είναι αναγκαίο για την υποστήριξη των χαρακτηριστικών ασφαλείας του Cloudflare.
Μάθετε περισσότερα για αυτό το Cookie στο Cloudflare.
Είναι ένα συνεδριακό cookie που δεν διαρκεί περισσότερο από 30 ημέρες.

__cfruid

Αυτό το cookie τοποθετείται από τον παροχέα CDN του HubSpot λόγω της πολιτικής περιοριστικών τιμών του.
Λήγει με την πάροδο της συνεδρίας.

COOKIES ΑΝΑΛΥΣΗΣ
 
 
 
COOKIES ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Αυτά είναι μη αναγκαία cookies που ελέγχονται από αναδυόμενο παράρτημα cookie. Αν είστε επισκέπτης μιας ιστοσελίδας που φιλοξενείται από το HubSpot, μπορείτε να επιλέξετε να μην χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies στην περίπτωσή σας, απορρίπτοντας τα κατά την πρόσκληση προς παροχή της συναίνεσης σας.

__hstc

Το βασικό cookie για την παρακολούθηση επισκεπτών, όπως εσείς.
Περιέχει τον τομέα, utk, αρχική χρονική σήμανση (πρώτη επίσκεψη), τελευταία χρονική σήμανση (τελευταία επίσκεψη), παρούσα χρονική σήμανση (η παρούσα επίσκεψη) και αριθμό συνεδρίας (αυξανόμενο για κάθε επακόλουθη συνεδρία).
Λήγει με την πάροδο 13 μηνών.

hubspotutk

Αυτό το cookie παρακολουθεί την ταυτότητα σας ως επισκέπτη. Περνάει στο HubSpot με την υποβολή φόρμας και χρησιμοποιείται με τον διπλασιασμό επαφών.
Περιέχει ένα αδιαφανές GUID για να σας αντιπροσωπεύσει ως παρόντα επισκέπτη.
Λήγει με την πάροδο 13 μηνών.

__hssc

Αυτό το cookie παρακολουθεί τις συνεδρίες.
Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του αν το HubSpot πρέπει να αυξήσει τον αριθμό συνεδρίας και τις χρονικές σημάνσεις στο __hstc cookie.
Περιέχει τον τομέα, το viewCount (αυξάνει κάθε προβολή σελίδας σε μία συνεδρία) και την χρονική σήμανση έναρξης.
Λήγει με την πάροδο 30 λεπτών.

__hssrc

Κάθε φορά που το HubSpot αλλάζει το cookie συνεδρίας, τοποθετείται και αυτό το cookie για τον καθορισμό του αν ο φυλλομετρητής έχει τεθεί σε λειτουργία επανέναρξης από εσάς.
Αν αυτό το cookie δεν υπάρχει όταν το HubSpot διαχειρίζεται τα cookies, θεωρείται νέα συνεδρία.
Περιέχει την αξία “1”, όταν υπάρχει.
Λήγει με την πάροδο της διαδικτυακής συνεδρίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ COOKIES
 
 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ COOKIES

Chatflow cookie

Αυτό είναι το cookie που χρησιμοποιείται για το εργαλείο ροής συνομιλίας. Αν είστε επισκέπτης, αυτό σας επιτρέπει να συνομιλείτε με έναν εκπρόσωπο της ιστοσελίδας.

messagesUtk

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την αναγνώριση επισκεπτών, όπως εσείς, που συνομιλούν μαζί μας μέσω του εργαλείου ροής συνομιλίας. Αν αποχωρίσετε από τον ιστότοπό μας πριν προστεθείτε ως επαφή, αυτό το cookie θα συσχετιστεί με τον φυλλομετρητή σας.

Αν επιστρέψετε στην ιστοσελίδα μας μέσω ενός φυλλομετρητή με τα ίδια cookies, το εργαλείο ροής συνομιλίας θα φορτώσει το ιστορικό της συνομιλίας σας. Αυτό το cookie ελέγχεται από την Συναίνεση συλλογής cookies συνομιλίας στο αντίστοιχο σημείο.

Αν αυτή η ρύθμιση απενεργοποιηθεί, το cookie ελέγχεται από την Συναίνεση επεξεργασίας ρυθμίσεων στη ροή συνομιλίας σας.

Το HubSpot δεν θα τοποθετήσει το messagesUtk cookie σε επισκέπτες που έχουν ταυτοποιηθεί μέσω του Visitor Identification API. Το παράθυρο ανάλυσης cookies δεν θα επηρεαστεί.

Αυτό το cookie θα είναι συγκεκριμένο για κάθε υποτομέα και δεν θα μεταφέρεται σε άλλους υποτομείς. Για παράδειγμα, το cookie που τοποθετείται για το info.example.com, δεν θα σας αφορά όταν αυτός μεταβαίνετε στο www.example.com και αντιστρόφως.

Περιέχει έναν αδιαφανή GUID για να σας αντιπροσωπεύσει ως παρόντα χρήστη της συνομιλίας.

Λήγει με την πάροδο 13 μηνών.

Κείμενο συναίνεσης cookie ροής συνομιλίας.
Με ενεργοποιημένη τη ρύθμιση Συναίνεσης συλλογής cookies συνομιλίας, το HubSpot θα σας προτρέψει να συναινέσετε στην τοποθέτηση ενός cookie στον φυλλομετρητή σας πριν την έναρξη μιας συνομιλίας ή μόλις επιχειρήσετε να αποχωρήσετε από τη σελίδα κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την αλληλεπίδραση μας με εσάς ως επισκέπτες της ιστοσελίδας μας και για την παροχή ιστορικού συνομιλιών σε κάθε έναν από εσάς.

Αν έχει επιλεχθεί η εμφάνιση του παραθύρου πριν την έναρξη συνομιλίας από εσάς ως επισκέπτη και εσείς δεν συναινέσετε, τότε δεν θα μπορέσετε να αρχίσετε την συνομιλία.

Αν έχει επιλεχθεί το παράθυρο να εμφανιστεί κατά την επιχείρηση εξόδου του χρήστη από τη συνομιλία, εσείς ως χρήστης μπορείτε μεν να αρχίσετε τη συνομιλία αλλά αν δεν συναινέσετε στη χρήση cookies πριν σερφάρετε εκτός σελίδας, το εικονίδιο της συνομιλίας θα επαναρυθμιστεί και η συνομιλία θα λήξει.

Με αυτή τη ρύθμιση απενεργοποιημένη, μπορείτε να εκκινήσετε μία συνομιλία και να παράσχετε συναίνεση επεξεργασίας των στοιχείων σας μέσω της ρύθμισης Συναίνεσης στην επεξεργασία.

Μπορείτε, επίσης, να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε cookies στο παράθυρο cookies του HubSpot αν είναι ενεργοποιημένο στην ιστοσελίδα.

Αν δεχτείτε το cookie όταν αρχίζει τη συνομιλία, αλλά μετά πατήσετε Απόρριψη στο παράθυρο Cookies του HubSpot, τότε το cookie θα αφαιρεθεί.
Αν πατήσετε Απόρριψη στο παράθυρο cookies του HubSpot πριν αρχίσει μία συνομιλία, το HubSpot δεν θα τοποθετήσει cookie ή θα σας προτρέψει να συναινέσετε στα cookies μέσω του εικονιδίου συνομιλίας.

COOKIES ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
 
 
 
COOKIES ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Τα cookies διαφήμισης είναι προωθητικά pixel cookies (όπως Facebook, LinkedIn και Google) τα οποία μπορεί να έχει επιλεχθεί να εγκατασταθούν με τη χρήση του εργαλείου διαφήμισης HubSpot από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας.

Αν είναι ήδη εγκατεστημένος ο κώδικας pixel Facebook στην ιστοσελίδα, το Facebook μπορεί να τοποθετήσει ένα cookie στον φυλλομετρητή σας.

Αν χρησιμοποιείται το εργαλείο διαφήμισης του HubSpot για να διαλέχθούν και να εγκατασταθούν τα Facebook pixel σε σελίδες με τον κωδικό παρακολούθησης HubSpot, το HubSpot θα συνδέσει την τοποθέτηση αυτού του κωδικού pixel με το παράθυρο ειδοποίησης cookies. Αν προαπαιτείται επιλογή συναίνεσης μέσω αυτού του παραθύρου, το Facebook pixel δεν θα δύναται να τοποθετήσει cookies μέχρι εσείς να παράσχετε σχετική συναίνεση.

Αν είναι τοποθετημένος χειροκίνητα ο κωδικός pixel στις σελίδες (π.χ., με την επεξεργασία της επικεφαλίδας HTML της ιστοσελίδας), το HubSpot δεν θα δύναται να σας ελέγχει ως επισκέπτες στους οποίους το Facebook μπορεί να τοποθετήσει cookies.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους εταιρικούς Όρους του Facebook και στον Οδηγό Συναίνεσης Cookies αυτού.