Η Κ.Α. Ζαζόπουλος Α.Ε.Β.Ε. (εφεξής «Εταιρεία»), με δραστηριότητα «Εισαγωγές – Εξαγωγές – Αντιπροσωπείες» και έδρα επί της οδού Σαπφούς 7-9 του Δήμου Αθηναίων, μέσω του δικτυακού τόπου wahl.gr (εφεξής «site») και κάθε φερώνυμης εφαρμογής ειδικού λογισμικού (εφεξής «app») που λειτουργεί, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι Όρους Χρήσης.

Ώστε η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της wahl.gr από τον επισκέπτη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω Όρους, τους οποίους οφείλει να διαβάσει προσεκτικά πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους Όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του site. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να ενημερώνει τους επισκέπτες για οποιαδήποτε μεταβολή μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα. Ο χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της wahl.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του χρήστη, αποδοχή των Όρων αυτών.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των επισκεπτών των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των Όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στην παρούσα.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή, οι ρυθμίσεις αυτής, καθώς και κάθε άλλο υλικό που περιλαμβάνεται και δημοσιεύεται σε αυτή αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της “wahl.gr” ή των εκάστοτε δικαιοπαρόχων της Εταιρείας και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά από τους παρόντες Όρους Χρήσης διατηρούνται υπέρ της Εταιρείας.
Το περιεχόμενο δεν μπορεί να αναπαράγεται, να διανέμεται, να μεταφορτώνεται, να τροποποιείται, να προσαρμόζεται ή να γνωστοποιείται, εν όλω ή εν μέρει, εκτός από τους τρόπους που αναφέρονται κατωτέρω:
1. Μπορεί να ανακτηθεί προσωπική χρήση αλλά όχι για εμπορικούς σκοπούς.
2. Μπορεί να αποθηκευτεί ένα τοπικό, προσωρινό αντίγραφο του υλικού ή να εκτυπωθεί για προσωπική, δηλαδή μη εμπορική, χρήση.
Οποιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευση του υλικού που περιλαμβάνεται στους ιστότοπους της Εταιρείας απαγορεύεται ρητά.

Τα αντίγραφα του περιεχομένου πρέπει να διατηρούνται με την ίδια μορφή όπως εμφανίζονται στους ιστότοπους της Εταιρείας και να περιλαμβάνουν όλες τις σημάνσεις για τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα τους και τις σημειώσεις περί ιδιοκτησίας. Τροποποίηση οποιουδήποτε υλικού επιτρέπεται μόνο κατόπιν λήψης έγγραφης άδειας από την Εταιρεία.


Εμπορικά Σήματα

Επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων, κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα wahl.gr αποτελεί σήμα ή καταχωρημένο σήμα και χρησιμοποιείται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών του.

Διαφημίσεις & συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων

Η wahl.gr λειτουργεί ως δίκτυο που περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους τρίτων. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν είναι υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και οι παρόντες Όροι ουδεμία εγγύηση παρέχουν σχετικά με την ακρίβεια, την καταλληλότητα ή την πληρότητα του περιεχομένου οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου όπου παρέχεται πρόσβαση, άμεσα ή έμμεσα, μέσω των ιστοτόπων που διαχειρίζεται η Εταιρεία. Όταν ορισμένες συνδέσεις παρέχονται ως ευγενική προσφορά, αυτό δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως έγκριση από την Εταιρεία. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι κάνει κλικ σε συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους αποκλειστικά με δική του ευθύνη.
Το δίκτυο του ιστότοπου wahl.gr περιλαμβάνει, επίσης, διαφημίσεις που περιέχουν συνδέσμους ή που παραπέμπουν σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Οι διαφημίσεις αυτές δεν αποτελούν συστάσεις ή εγκρίσεις από την Εταιρεία, τόσο των προϊόντων όσο και των υπηρεσιών που διαφημίζονται.
Οι διαφημίσεις μπορεί να περιέχουν προσφορές από τους διαφημιστές, τις οποίες ο χρήστης δύναται να αποδεχτεί κάνοντας κλικ σε συνδέσμους προς την ιστοσελίδα του διαφημιζόμενου και στη διαφημιζόμενη προσφορά. Τέτοιες προσφορές δεν γίνονται από την Εταιρεία, αλλά ο τρίτος διαφημιστής είναι κατ’ αποκλειστικότητα υπεύθυνος για την ασφάλεια των δεδομένων ή των πληροφοριών, καθώς και για την παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών που αγοράζει ο χρήστης από το εν λόγω τρίτο μέρος.

Συμμετοχή

Ο ιστότοπος wahl.gr δίνει ευκαιρίες διάδρασης και κατάθεσης απόψεων των χρηστών, ειδικά μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης που διαχειρίζεται η Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν υποστηρίζει τις απόψεις που περιέχονται σε τυχόν σχόλια χρηστών, αλλά απλώς επιδιώκει την αντιπροσωπευτική καταγραφή της άποψης του κοινού για σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες της.

Με την υποβολή σχολίου ή ανάρτησης με οποιοδήποτε περιεχόμενο, παρέχεται ατελώς απεριόριστη άδεια σε όλους για:
1. χρήση, επικοινωνία και αναδιανομή,
2. εκχώρηση των ιδίων δικαιωμάτων σε τρίτους.

Εάν στο πλαίσιο αυτό, ο χρήστης παράσχει στην Εταιρεία οποιοδήποτε υλικό (κείμενο, φωτογραφία, βίντεο, ήχο κ.α.), παράλληλα επιβεβαιώνει και εγγυάται ότι είναι δικό του πρωτότυπο έργο και ότι δεν συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας. Τα σχόλια ή το περιεχόμενο που παρέχει ο εκάστοτε χρήστης μπορεί να τύχουν επεξεργασίας, να αφαιρεθούν ή να μη δημοσιεύθουν εν μέρει ή ολόκληρα, σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι παραβιάζουν το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων Όρων Χρήσης, όπως εάν:

1. Είναι ψευδή, παραπλανητικά ή αποτελούν παράβαση νόμων, συμπεριλαμβανομένων αυτών περί συκοφαντικής δυσφήμησης, ύβρεως, ασέβειας προς δικαστήριο, καθώς και των θεμάτων που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής, διακρίσεις, παρενόχληση και ρατσισμό.
2. Παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
3. Εκφράζουν προκατάληψη εναντίον οποιουδήποτε προσώπου ή ομάδας με βάση τη φυλή, την εθνικότητα, το φύλο, την ηλικία, τη σεξουαλική προτίμηση, τη θρησκεία, την αναπηρία, την ψυχική ασθένεια ή την οικογενειακή ή επαγγελματική κατάσταση.
4. Έχουν περιεχόμενο υβριστικό, προσβλητικό, απεχθές, βίαιο, απειλητικό, ενοχλητικό, χυδαίο, πορνογραφικό, άσεμνο ή εσκεμμένα προκλητικό προς άλλους χρήστες.
5. Είναι ακατάλληλα, εκτός θέματος, κακόβουλα ή κατά παράβαση των κανόνων.
6. Εισβάλλουν στην ιδιωτική ζωή ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής προσωπικών πληροφοριών (όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας ή αριθμός τηλεφώνου).
7. Διαφημίζουν, προωθούν, συμπεριλαμβανομένων των ακατάλληλων ή εκ χαριστικής αιτίας αναφορών σε μια επιχείρηση ή ένα προϊόν, υπηρεσία, πρόσωπο, οργανισμό ή δυσφημούν αδικαιολόγητα μια επιχείρηση ή ένα προϊόν, υπηρεσία, πρόσωπο, οργανισμό.
8. Δημοσιεύονται προς άγραν πελατών.

Περαιτέρω δράση μπορεί, επίσης, να ληφθεί από την Εταιρεία για σοβαρές ή συστηματικές παραβιάσεις του γράμματος και του πνεύματος των παρόντων Όρων Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης πρόσβασης στη σχετική ιστοσελίδα ή της αναστολής διάδρασης με αυτήν. Ενδεικτικά, απαγορεύεται η χρήση άρθρων ή σχολίων ή άλλων αναρτήσεων προς υπόδυση οποιουδήποτε προσώπου, ομάδας ή οντότητας ή διαστρέβλωσης της σχέσης του χρήστη με οποιοδήποτε πρόσωπο, ομάδα ή οντότητα.

Με την πλοήγηση των χρηστών στην ιστοσελίδα συμφωνείται η μη διατάραξη, τροποποίηση ή παρέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στους ιστότοπους της Εταιρείας ή στο σχετικό λογισμικό, στο υλικό ή/και στους εξυπηρετητές, καθώς και η μη παρεμπόδιση της χρήσης του δικτύου της ιστοσελίδας. Συμφωνείται η μη δημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου που περιέχει ιούς, κατεστραμμένα αρχεία ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο λογισμικό ή προγράμματα που μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς τη λειτουργία της ιστοσελίδας της Εταιρείας ή οποιοδήποτε χαρακτηριστικό της. Συμφωνείται, ακόμη, η μη τροποποίηση και η μη παρέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

Ο χρήστης λογίζεται ως νομικά υπεύθυνος για το υλικό που υποβάλλει στους ιστότοπους της Εταιρείας ή σε μια πλατφόρμα μέσων κοινωνική δικτύωσης, όπως το Facebook. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί πλήρως με οποιαδήποτε αρχή επιβολής του νόμου, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, σχετικά με το υλικό που μπορεί να παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνεται αίτημα αποκάλυψης της ταυτότητας των χρηστών ή άλλες πληροφορίες. Η Εταιρεία διατηρεί, περαιτέρω, το δικαίωμα να ενημερώνει τον Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου για παραβίαση οποιουδήποτε από τους Όρους Χρήσης και να συναινεί στην αποκάλυψη των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών. Η διάδραση από παιδιά θα πρέπει να επιβλέπεται από ενήλικο, σύμφωνα με όσα ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Ρήτρα αποποίησης

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που πληροφορίες οι οποίες δημοσιεύονται στους ιστότοπους της δεν επιβεβαιωθούν. Περαιτέρω, δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος wahl.gr ή οποιαδήποτε εφαρμογή app που διαχειρίζεται θα παρέχεται σε συνεχή βάση, ότι η πρόσβασή των χρηστών θα είναι χωρίς προβλήματα ή ότι το υλικό θα είναι απαλλαγμένο από ιούς ή ελαττώματα που μπορεί να βλάψουν τον υπολογιστή τους. Η ευθύνη για λήψη απαραίτητων προφυλάξεων προς έλεγχο για ιούς και προς την εν γένει ασφάλεια του υπολογιστή ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη. Η Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης της αμέλειας, δεν ευθύνεται για τυχόν αξιώσεις, ζημίες – ειδικές, έμμεσες ή παρεπόμενες – ή απώλειες – απώλεια εισοδήματος, απώλεια δεδομένων – ως αποτέλεσμα της χρήσης των ιστοτόπων και των εφαρμογών που διαχειρίζεται.


Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο και στην εφαρμογή app αποτελούν μία προσφορά προς τους επισκέπτες του και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να λογιστούν ως προτροπές επιχείρησης ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το site και η εφαρμογή app δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω σύνδεσμων ή διαφημιστικών τίτλων. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη ή/και χρήση τους, οι χρήστες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών, στους οποίους παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτούς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.


Καταγγελία ή αναστολή της πρόσβασης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή/και να αναστείλει τη δυνατότητά πρόσβασης στον ιστότοπο wahl.gr ή σε οποιοδήποτε μέρος του, για οποιονδήποτε – ή χωρίς – λόγο και μπορεί να εμποδίσει τη χρήση του, με ή χωρίς ειδοποίηση προς τον χρήστη.
Καθίσταται σαφές ότι κανένα δικαίωμα επί του διαδικτυακού τόπου δεν έχει ο χρήστης και ότι η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη απέναντί σε αυτόν, εάν έχει διακοπεί ή λήξει η δυνατότητά πρόσβασης του στο δίκτυό της.

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Κ.Α. Ζαζόπουλος Α.Ε.Β.Ε. συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας της wahl.gr παρέχονται από την Πολιτική Απορρήτου της παρούσας ιστοσελίδας.

Χρήση Cookies

Στη wahl.gr χρησιμοποιούνται cookies, μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή κατά την πλοήγησή στο διαδίκτυο, με κύριο σκοπό η ιστοσελίδα να καταστεί πιο λειτουργική και προσφιλής προς τους χρήστες.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα διατίθενται στην Πολιτική Απορρήτου αυτής.